Doanh nghiệp tư nhân: Từ kẻ bị kỳ thị đến những tỷ phú mang trọng trách gánh vác cả nền kinh tế dưới góc nhìn của TS. Trần Đình Thiên  Cafef.vn

Những năm gần đây, kinh tế tư nhân được nhắc đến như một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. "Sự nhìn nhận này đến khá muộn màng, mất ...

Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức