1. Sách giáo khoa Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục bị loại từ vòng đầu thẩm định  Tuổi Trẻ Online
  2. Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại từ vòng đầu thẩm định  Vietnamnet.vn
  3. Sách giáo khoa Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định  Tiền Phong
  4. Sách tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại không đạt ở vòng đầu thẩm định  Báo Thanh Niên
  5. Sách giáo khoa Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng thẩm định  Zing.vn
  6. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức

Trong cuộc họp gần đây của hội đồng thẩm định sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức, bộ sách tiếng Việt lớp 1 gồm 3 tập của GS Hồ Ngọc Đại đều bị đánh giá là không đạt.Trong cuộc họp gần đây của hội đồng thẩm định sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức, bộ sách tiếng Việt lớp 1 gồm 3 tập của GS Hồ Ngọc Đại đều bị đánh giá là không đạt.

Sách tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại không đạt ở vòng đầu thẩm định | Giáo dục | Thanh Niên

Trong cuộc họp gần đây của hội đồng thẩm định sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức, bộ sách tiếng Việt lớp 1 gồm 3 tập của GS Hồ Ngọc Đại đều bị đánh giá là không đạt.

Sách tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại không đạt ở vòng đầu thẩm định | Giáo dục | Thanh Niên

Theo nguồn tin của VietNamNet, bộ sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên vừa bị hội đồng thẩm định quốc gia chấm 'không đạt' ngay vòng đầu.Theo nguồn tin của VietNamNet, bộ sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên vừa bị hội đồng thẩm định quốc gia chấm 'không đạt' ngay vòng đầu.

Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại từ vòng đầu thẩm định

TPO - Bộ sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vừa bị Hội đồng thẩm định quốc gia chấm “không đạt” ngay từ vòng thẩm định.TPO - Bộ sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vừa bị Hội đồng thẩm định quốc gia chấm “không đạt” ngay từ vòng thẩm định.

Sách giáo khoa Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định | Giáo dục | Báo điện tử Tiền Phong