1. "Bỏ hết trứng vào rổ" của Trung Quốc, Pakistan bắt đầu "ngấm" nợ từ Vành đai - Con đường  Soha
  2. Nợ Trung Quốc chồng chất, Pakistan “hãm phanh” dự án Vành đai và Con đường  Dân Trí
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Đối mặt với khủng hoảng tài chính kéo dài và nỗ lực cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Pakistan đang làm chậm tiến độ các dự án ​​Vành đai - Con đường của Trung Quốc.Đối mặt với khủng hoảng tài chính kéo dài và nỗ lực cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Pakistan đang làm chậm tiến độ các dự án ​​Vành đai - Con đường của Trung Quốc.

(Dân trí) - Khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài và nỗ lực cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Pakistan đang phải trì hoãn tiến độ các dự án Vành đai Con đường tỷ đô của Bắc Kinh.(Dân trí) - Khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài và nỗ lực cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Pakistan đang phải trì hoãn tiến độ các dự án Vành đai Con đường tỷ đô của Bắc Kinh.

Nợ Trung Quốc chồng chất, Pakistan “hãm phanh” dự án Vành đai và Con đường | Báo Dân trí

(Dân trí) - Khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài và nỗ lực cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Pakistan đang phải trì hoãn tiến độ các dự án Vành đai Con đường tỷ đô của Bắc Kinh.(Dân trí) - Khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài và nỗ lực cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Pakistan đang phải trì hoãn tiến độ các dự án Vành đai Con đường tỷ đô của Bắc Kinh.

Nợ Trung Quốc chồng chất, Pakistan “hãm phanh” dự án Vành đai và Con đường | Báo Dân trí