1. Phát hiện loài lươn có cú phóng điện mạnh 850 volt  Tuổi Trẻ Online
  2. Phát hiện loài cá chình mới chích điện mạnh nhất  VnExpress
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức

Các nhà nghiên cứu Brazil phát hiện có ba loài cá chình điện sinh sống ở sông Amazon, trong đó Electrophorus voltai có thể phát dòng điện lên tới 860 volt.Các nhà nghiên cứu Brazil phát hiện có ba loài cá chình điện sinh sống ở sông Amazon, trong đó Electrophorus voltai có thể phát dòng điện lên tới 860 volt.

Phát hiện loài cá chình mới chích điện mạnh nhất