1. Kiểm tra xã đảo ở vịnh Vân Phong để xác minh thông tin về 'cọc ghi tiếng Trung Quốc'  Tuổi Trẻ
  2. Cơ quan chức năng xác minh thông tin cọc nhựa chữ Trung Quốc Thổ địa giới tiêu trôi sang Khánh Hòa  Người Lao Động
  3. Tịch thu cọc ghi tiếng Trung Quốc ở vịnh Vân Phong  Báo Lao Động
  4. 'Không có chuyện nhặt cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc làm hàng rào ở vịnh Vân Phong'  Tuổi Trẻ
  5. Xác minh chiếc cọc nhựa có chữ Trung Quốc 'thổ địa giới tiêu' dạt vào vịnh Vân Phong  Báo Thanh Niên
  6. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức

tuoitre.vn

(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang kiểm tra thông tin trên mạng xã hội về cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc, tạm dịch "Thổ địa giới(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang kiểm tra thông tin trên mạng xã hội về cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc, tạm dịch "Thổ địa giới tiêu", trôi dạt vào biển của địa phương.

Xác minh thông tin cọc "mốc giới" chữ Trung Quốc trôi vào biển Khánh Hòa | Báo Dân trí

(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang kiểm tra thông tin trên mạng xã hội về cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc, tạm dịch "Thổ địa giới(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang kiểm tra thông tin trên mạng xã hội về cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc, tạm dịch "Thổ địa giới tiêu", trôi dạt vào biển của địa phương.

Xác minh thông tin cọc "mốc giới" chữ Trung Quốc trôi vào biển Khánh Hòa | Báo Dân trí

zingnews.vn

thanhnien.vn

zingnews.vn

tuoitre.vn

Khánh Hòa - Trước thông tin người dân nhặt nhiều cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc “Thổ địa giới tiêu" ở trên vịnh Vân Phong, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và tịch thu cọc này. Khánh Hòa - Trước thông tin người dân nhặt nhiều cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc “Thổ địa giới tiêu" ở trên vịnh Vân Phong, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và tịch thu cọc này.

Tịch thu cọc ghi tiếng Trung Quốc ở vịnh Vân Phong

TTO - Sáng 23-6 chủ tịch huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết cơ quan chức năng đang kiểm tra cả xã Vạn Thanh, ở vịnh Vân Phong để xác minh thông tin trên facebook về việc người dân nhặt nhiều cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc “Thổ địa giới tiêu".TTO - Sáng 23-6 chủ tịch huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết cơ quan chức năng đang kiểm tra cả xã Vạn Thanh, ở vịnh Vân Phong để xác minh thông tin trên facebook về việc người dân nhặt nhiều cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc “Thổ địa giới tiêu".

Kiểm tra xã đảo ở vịnh Vân Phong để xác minh thông tin về 'cọc ghi tiếng Trung Quốc'

Lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang kiểm tra thông tin trên mạng xã hội về cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc, tạm dịch "Thổ địa giới tiêu", trôi dạt vào biển của địa phương.Lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết đang kiểm tra thông tin trên mạng xã hội về cọc nhựa khắc chữ Trung Quốc, tạm dịch "Thổ địa giới tiêu", trôi dạt vào biển của địa phương.

Xác minh thông tin cọc "mốc giới" chữ Trung Quốc trôi vào biển Khánh Hòa