1. Bộ TT&TT phát động Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022  VietNamNet
  2. Bộ TT-TT phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022'  Người Lao Động
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
“Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng thường niên được Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) chủ trì tổ chức liên tục từ năm 2020. “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng thường niên được Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) chủ trì tổ chức liên tục từ năm 2020.

Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam quay trở lại

nld.com.vn

vnmedia.vn

Giải thưởngGiải thưởng

Phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 - Báo Kinh tế đô thị

baochinhphu.vn

Từ ngày 24/6/2022, cổng đăng ký bình chọn cho giải thưởng AI Awards 2022 - Sản phẩm Trí tuệ nhân tạo 2022 sẽ chính thức được mở. Đây là giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong doanh nghiệp và cuộc sống.Từ ngày 24/6/2022, cổng đăng ký bình chọn cho giải thưởng AI Awards 2022 - Sản phẩm Trí tuệ nhân tạo 2022 sẽ chính thức được mở. Đây là giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong doanh nghiệp và cuộc sống.

Bộ Khoa học và Công nghệ khởi động Giải bình chọn sản phẩm Trí tuệ nhân tạo 2022

petrotimes.vn

“Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng thường niên được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì tổ chức liên tục từ năm 2020. “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng thường niên được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì tổ chức liên tục từ năm 2020.

Phát động giải thưởng công nghệ số Make in Viet Nam