1. Tiêu Điểm: Bệnh viện tư "chia lửa" với bệnh viện công| VTV24  VTV24
  2. Bỏ ngay liên kết, liên doanh trong bệnh viện công?  Tuổi Trẻ
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
VTV.vn - Sự thay đổi tâm lý lựa chọn nơi khám và điều trị của người bệnh khi nhu cầu về chất lượng y tế ngày càng cao không chỉ ở thành thị tạo ra sự cạnh...VTV.vn - Sự thay đổi tâm lý lựa chọn nơi khám và điều trị của người bệnh khi nhu cầu về chất lượng y tế ngày càng cao không chỉ ở thành thị tạo ra sự cạnh...

vtv.vn

tuoitre.vn