1. Những bữa trưa miễn phí của học sinh Mỹ thời đại dịch Covid-19  Dân Trí
  2. Những người Mỹ cùng đường vì Covid-19  VnExpress
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
(Dân trí) - Những gia đình nghèo ở Mỹ phải dựa vào các bữa ăn trưa miễn phí ở trường để con cái được ăn no, trong bối cảnh nhiều nơi đóng cửa mùa dịch bệnh Covid, khiến người lao động thất nghiệp.(Dân trí) - Những gia đình nghèo ở Mỹ phải dựa vào các bữa ăn trưa miễn phí ở trường để con cái được ăn no, trong bối cảnh nhiều nơi đóng cửa mùa dịch bệnh Covid, khiến người lao động thất nghiệp.

Những bữa trưa miễn phí của học sinh Mỹ thời đại dịch Covid-19 | Báo Dân trí

(Dân trí) - Những gia đình nghèo ở Mỹ phải dựa vào các bữa ăn trưa miễn phí ở trường để con cái được ăn no, trong bối cảnh nhiều nơi đóng cửa mùa dịch bệnh Covid, khiến người lao động thất nghiệp.(Dân trí) - Những gia đình nghèo ở Mỹ phải dựa vào các bữa ăn trưa miễn phí ở trường để con cái được ăn no, trong bối cảnh nhiều nơi đóng cửa mùa dịch bệnh Covid, khiến người lao động thất nghiệp.

Những bữa trưa miễn phí của học sinh Mỹ thời đại dịch Covid-19 | Báo Dân trí