1. Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần 9 phiên liên tiếp  VnExpress Kinh doanh
  2. VN-Index 'vượt bão' thành công, cổ phiếu nhà Cường ‘đô la’ tăng dựng đứng  VTC News
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Phiên Vn-Index giảm mạnh nhất 19 năm, QCG vẫn tăng hết biên độ với thanh khoản hơn 2 triệu cổ phiếu và mạch tăng trần còn nối dài sang hôm nay. - VnExpress Kinh DoanhPhiên Vn-Index giảm mạnh nhất 19 năm, QCG vẫn tăng hết biên độ với thanh khoản hơn 2 triệu cổ phiếu và mạch tăng trần còn nối dài sang hôm nay.

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần 9 phiên liên tiếp - VnExpress Kinh Doanh

Phiên Vn-Index giảm mạnh nhất 19 năm, QCG vẫn tăng hết biên độ với thanh khoản hơn 2 triệu cổ phiếu và mạch tăng trần còn nối dài sang hôm nay. - VnExpress Kinh doanh

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần 9 phiên liên tiếp - VnExpress Kinh doanh

(VTC News) - Mã QCG nối dài mạch tăng trần 9 phiên liên tiếp bằng việc tăng 6,9% trong ngày giao dịch hôm nay.(VTC News) - Mã QCG nối dài mạch tăng trần 9 phiên liên tiếp bằng việc tăng 6,9% trong ngày giao dịch hôm nay.

VN-Index 'vượt bão' thành công, cổ phiếu nhà Cường ‘đô la’ tăng dựng đứng - VTC News

Mã QCG nối dài mạch tăng trần 9 phiên liên tiếp bằng việc tăng 6,9% trong ngày giao dịch hôm nay.Mã QCG nối dài mạch tăng trần 9 phiên liên tiếp bằng việc tăng 6,9% trong ngày giao dịch hôm nay.

VN-Index 'vượt bão' thành công, cổ phiếu nhà Cường ‘đô la’ tăng dựng đứng - VTCNews