Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ  ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAMXem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. -

.: VGP News :. | Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối kinh tế tổng hợp mà ông Vương Đình Huệ đảm nhận lâu nay. 4 Phó Thủ tướng còn lại cũng phải chia sẻ nhiều phần việc.(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối kinh tế tổng hợp mà ông Vương Đình Huệ đảm nhận lâu nay. 4 Phó Thủ tướng còn lại cũng phải chia sẻ nhiều phần việc.

Thủ tướng gánh thêm nhiệm vụ của ông Vương Đình Huệ | Báo Dân trí

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối kinh tế tổng hợp mà ông Vương Đình Huệ đảm nhận lâu nay. 4 Phó Thủ tướng còn lại cũng phải chia sẻ nhiều phần việc.(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối kinh tế tổng hợp mà ông Vương Đình Huệ đảm nhận lâu nay. 4 Phó Thủ tướng còn lại cũng phải chia sẻ nhiều phần việc.

Thủ tướng gánh thêm nhiệm vụ của ông Vương Đình Huệ | Báo Dân trí

Thủ tướng Ban hành quyết định mới bãi bỏ việc phân công công tác đối với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và bổ sung phân công công tác đối với Thủ tướng và các phó Thủ tướng.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527 ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng được phân công thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19 .Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của...

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19 | Lao Động Online | LAODONG.VN - Tin tức mới nhất 24h

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng, sau khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được bổ nhiệm vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng, sau khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được bổ nhiệm vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Thủ tướng sẽ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, còn nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình phụ trách.Thủ tướng sẽ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, còn nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình phụ trách.

Thủ tướng, các Phó thủ tướng vừa được phân công thêm công việc | Thời sự | Thanh Niên

Thủ tướng sẽ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, còn nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình phụ trách.

Thủ tướng, các Phó thủ tướng vừa được phân công thêm công việc | Thời sự | Thanh Niên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Phó Thủ tướng vừa được phân công thêm nhiệm vụ theo Quyết định số 235/QĐ-TTg.VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Phó Thủ tướng vừa được phân công thêm nhiệm vụ theo Quyết định số 235/QĐ-TTg.

Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng được phân công thêm nhiệm vụ

TPO - Sau khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định mới về việc phân công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướngTPO - Sau khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định mới về việc phân công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đảm nhận thêm nhiệm vụ của ông Vương Đình Huệ | Xã hội | Báo điện tử Tiền Phong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phân công công tác của Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng Chính phủ | Chính trị | ĐTCK

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1-8-2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ.(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 1-8-2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ.

Phân công lại nhiệm vụ của Thủ tướng và các phó thủ tướng | Thời sự | PLO