Đào móng xây nhà tìm thấy cả bao tải tiền cực khủng và cái kết không ngờ  Dân TríXem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Hai công nhân đã tình cờ tìm thấy hàng ngàn đô la tại một địa điểm làm việc. Những người này lập tức bị sếp sa thải do tìm được “kho báu” mà không thông báo cho ông ta.Hai công nhân đã tình cờ tìm thấy hàng ngàn đô la tại một địa điểm làm việc. Những người này lập tức bị sếp sa thải do tìm được “kho báu” mà không thông báo cho ông ta.

Đào móng xây nhà tìm thấy cả bao tải tiền cực khủng và cái kết không ngờ | Báo Dân trí

Hai công nhân đã tình cờ tìm thấy hàng ngàn đô la tại một địa điểm làm việc. Những người này lập tức bị sếp sa thải do tìm được “kho báu” mà không thông báo cho ông ta.Hai công nhân đã tình cờ tìm thấy hàng ngàn đô la tại một địa điểm làm việc. Những người này lập tức bị sếp sa thải do tìm được “kho báu” mà không thông báo cho ông ta.

Đào móng xây nhà tìm thấy cả bao tải tiền cực khủng và cái kết không ngờ | Báo Dân trí

Hai công nhân đã tình cờ tìm thấy hàng ngàn đô la tại một địa điểm làm việc. Những người này lập tức bị sếp sa thải do tìm được “kho báu” mà không thông báo cho ông ta.Hai công nhân đã tình cờ tìm thấy hàng ngàn đô la tại một địa điểm làm việc. Những người này lập tức bị sếp sa thải do tìm được kho báu mà không thông báo cho ông ta.

Đào móng xây nhà tìm thấy cả bao tải tiền cực khủng và cái kết không ai ngờ tới