1. Lý Hiển Long nói Covid-19 tàn phá nặng hơn SARS  VnExpress
  2. Thủ tướng Singapore thừa nhận khả năng suy thoái kinh tế, khó giải quyết nhanh COVID-19  Tuổi Trẻ Online
  3. Hoảng sợ vì virus corona chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, bình tĩnh và tuân thủ các quy tắc an toàn là điều cần thiết nhất  Cafef.vn
  4. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng thiệt hại về kinh tế mà dịch Covid-19 gây ra cho Singapore sẽ vượt qua đại dịch SARS. - VnExpressThủ tướng Lý Hiển Long cho rằng thiệt hại về kinh tế mà dịch Covid-19 gây ra cho Singapore sẽ vượt qua đại dịch SARS.

Virus corona: Lý Hiển Long nói 'Kinh tế Singapore sẽ bị giáng một đòn mạnh'

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng thiệt hại về kinh tế mà dịch Covid-19 gây ra cho Singapore sẽ vượt qua đại dịch SARS. - VnExpress Thế giới

Lý Hiển Long nói Covid-19 tàn phá nặng hơn SARS - VnExpress Thế giới

Không phải chính virus corona, sự hoảng loạn mà nó gây ra mới là điều đáng sợ hơn cả.Không phải chính virus corona, sự hoảng loạn mà nó gây ra mới là điều đáng sợ hơn cả.

Hoảng sợ vì virus corona chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, bình tĩnh và tuân thủ các quy tắc an toàn là điều cần thiết nhất