1. Cố vấn WHO cảnh báo hàng tỉ người có thể nhiễm virus Corona mới  Báo Thanh Niên
  2. Virus corona: Chuyên gia WHO cảnh báo sốc số người có thể lây nhiễm  Báo Dân Việt
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Khi số ca nhiễm virus Corona mới gây dịch bệnh Covid-19 tăng cao ở Trung Quốc, cố vấn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Ira Longini cảnh báo 2/3 dân số thế giới có thể nhiễm virus chết người này.Khi số ca nhiễm virus Corona mới gây dịch bệnh Covid-19 tăng cao ở Trung Quốc, cố vấn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Ira Longini cảnh báo 2/3 dân số thế giới có thể nhiễm virus chết người này.

Cố vấn WHO cảnh báo hàng tỉ người có thể nhiễm virus Corona mới | Thế giới | Thanh Niên

Khi số ca nhiễm virus Corona mới gây dịch bệnh Covid-19 tăng cao ở Trung Quốc, cố vấn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Ira Longini cảnh báo 2/3 dân số thế giới có thể nhiễm virus chết người này.

Cố vấn WHO cảnh báo hàng tỉ người có thể nhiễm virus Corona mới | Thế giới | Thanh Niên

Số người bị lây nhiễm virus corona có thể lên tới 2/3 dân số thế giới, cố vấn của Tổ chức Y tế thế giới Ira Longini giả thiết trong một kịch bản bất lợi nhất.Số người bị lây nhiễm virus corona có thể lên tới 2/3 dân số thế giới, cố vấn của Tổ chức Y tế thế giới Ira Longini giả thiết trong một kịch bản bất lợi nhất.

Virus corona: Chuyên gia WHO cảnh báo sốc số người có thể lây nhiễm