1. Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp tỉnh 37 triệu dân  VnExpress
  2. TQ: Tỉnh 37 triệu dân ban bố tình trạng khẩn cấp  Tin tức 24h
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Tỉnh Hắc Long Giang, nơi có 37,5 triệu người sinh sống, hôm nay tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" để kiểm soát Covid-19 khi các ca nhiễm mới gia tăng. - VnExpressTỉnh Hắc Long Giang, nơi có 37,5 triệu người sinh sống, hôm nay tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" để kiểm soát Covid-19 khi các ca nhiễm mới gia tăng.

Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp tỉnh 37 triệu dân - VnExpress