1. New York chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Trump  VnExpress
  2. Thành phố New York sẽ cắt các hợp đồng với Tập đoàn Trump Organization  Tuổi Trẻ Online
  3. New York cắt quan hệ với Tập đoàn Trump  VnExpress
  4. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố thành phố New York chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump vì cuộc bạo loạn hôm 6/1. - VnExpressThị trưởng Bill de Blasio tuyên bố thành phố New York chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump vì cuộc bạo loạn hôm 6/1.

New York chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Trump - VnExpress

(Dân trí) - Thành phố New York sẽ chấm dứt toàn bộ hợp đồng với tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông Trump bị cáo buộc có vai trò trong vụ bạo loạn ở quốc hội ngày 6/1.(Dân trí) - Thành phố New York sẽ chấm dứt toàn bộ hợp đồng với tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông Trump bị cáo buộc có vai trò trong vụ bạo loạn ở quốc hội ngày 6/1.

New York cắt quan hệ làm ăn với nhà Trump | Báo Dân trí

(Dân trí) - Thành phố New York sẽ chấm dứt toàn bộ hợp đồng với tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông Trump bị cáo buộc có vai trò trong vụ bạo loạn ở quốc hội ngày 6/1.(Dân trí) - Thành phố New York sẽ chấm dứt toàn bộ hợp đồng với tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông Trump bị cáo buộc có vai trò trong vụ bạo loạn ở quốc hội ngày 6/1.

New York cắt quan hệ làm ăn với nhà Trump | Báo Dân trí

Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố thành phố New York chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump vì cuộc bạo loạn hôm 6/1. - VnExpressThị trưởng Bill de Blasio tuyên bố thành phố New York chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump vì cuộc bạo loạn hôm 6/1.

New York chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Trump - VnExpress