1. Tháng 5/2021, khởi công 2 dự án cao tốc Bắc-Nam vừa chuyển sang đầu tư công  VietNamNet
  2. Bao giờ khởi công hai dự án cao tốc Bắc - Nam vừa chuyển đầu tư công?  Báo giao thông
  3. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Khoảng tháng 5/2021, các gói thầu xây lắp đầu tiên của hai dự án trên sẽ được khởi công xây dựng.Khoảng tháng 5/2021, các gói thầu xây lắp đầu tiên của hai dự án trên sẽ được khởi công xây dựng.

Tháng 5/2021, khởi công 2 dự án cao tốc Bắc-Nam vừa chuyển sang đầu tư công - VietNamNet