1. Dừng cấp phép các chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam  Kênh 14
  2. Chính thức tạm dừng cấp phép các chuyến bay từ Anh và Nam Phi về Việt Nam  VietNamNet
  3. Tạm dừng cấp phép chuyến bay từ Anh, Nam Phi  Tuổi Trẻ Online
  4. Xem Thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức

Bộ GTVT tạm dừng cấp phép chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thế mới của virus SARS-CoV-2.Bộ GTVT tạm dừng cấp phép chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thế mới của virus SARS-CoV-2.

Chính thức tạm dừng cấp phép các chuyến bay từ Anh và Nam Phi về Việt Nam - VietNamNet