Kỳ lạ: Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực bệnh nhân đang phẫu thuật  GenK

Hãy tưởng tượng, có một bệnh nhân 60 tuổi đang nằm trên giường phẫu thuật. Các bác sĩ đã mở lồng ngực ông ấy để vá một vết rách chết người xuất hiện trên ...

Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Hãy tưởng tượng, có một bệnh nhân 60 tuổi đang nằm trên giường phẫu thuật. Các bác sĩ đã mở lồng ngực ông ấy để vá một vết rách chết người xuất hiện trên động mạch chủ gần tim. Nhưng đang trong quá trình phẫu thuật thì một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực bệnh nhân đã mở toang.Hãy tưởng tượng, có một bệnh nhân 60 tuổi đang nằm trên giường phẫu thuật. Các bác sĩ đã mở lồng ngực ông ấy để vá một vết rách chết người xuất hiện trên động mạch chủ gần tim. Nhưng đang trong quá trình phẫu thuật thì một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực bệnh nhân đã mở toang.

Kỳ lạ: Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực bệnh nhân đang phẫu thuật