Tác hại khôn lường khi uống nước lạnh ngày nóng  Báo Gia đình & Xã hội

Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức ...

Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe.Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe.

Tác hại khôn lường khi uống nước lạnh ngày nóng

Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng, tuy nhiên, uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe.Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng, tuy nhiên, uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe.

Uống nước lạnh vào ngày nóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe - VTC News

Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng, thế nhưng uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe.Một cốc nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong những ngày nắng nóng, tuy nhiên, uống nước lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe.

Uống nước lạnh vào ngày nóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tới sức khỏe