1. Đột phá y học: Chuyển được toàn bộ nhóm máu về máu O  Báo Thanh Niên
  2. Tìm ra kỹ thuật biến nhóm máu A thành nhóm máu O  VnExpress
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Trong một đột phá có thể cứu sống hàng ngàn mạng người, các nhà khoa học đã tìm được cách chuyển toàn bộ các nhóm máu khác trở về nhóm phổ biến và an toàn cho mọi bệnh nhân tiếp nhận.Trong một đột phá có thể cứu sống hàng ngàn mạng người, các nhà khoa học đã tìm được cách chuyển toàn bộ các nhóm máu khác trở về nhóm phổ biến và an toàn cho mọi bệnh nhân tiếp nhận.

Đột phá y học: Chuyển được toàn bộ nhóm máu về máu O | Thế giới | Thanh Niên

Trong một đột phá có thể cứu sống hàng ngàn mạng người, các nhà khoa học đã tìm được cách chuyển toàn bộ các nhóm máu khác trở về nhóm phổ biến và an toàn cho mọi bệnh nhân tiếp nhận.

Đột phá y học: Chuyển được toàn bộ nhóm máu về máu O | Thế giới | Thanh Niên

Bằng cách thêm hai loại enzyme, các nhà khoa học có thể biến nhóm máu A thành nhóm máu O, truyền được cho mọi nhóm máu khác. - VnExpress Sức KhỏeBằng cách thêm hai loại enzyme, các nhà khoa học có thể biến nhóm máu A thành nhóm máu O, truyền được cho mọi nhóm máu khác. - VnExpress Sức Khỏe

Tìm ra kỹ thuật biến nhóm máu A thành nhóm máu O - VnExpress Sức Khỏe

Bằng cách thêm hai loại enzyme, các nhà khoa học có thể biến nhóm máu A thành nhóm máu O, truyền được cho mọi nhóm máu khác. - VnExpress Sức khỏe

Tìm ra kỹ thuật biến nhóm máu A thành nhóm máu O - VnExpress Sức khỏe