1. Thái Lan tích cực kiểm soát dịch 'sốt khom lưng' lây truyền qua muỗi  Kênh 14
  2. Thái Lan tích cực kiểm soát dịch 'sốt khom lưng' lây truyền qua muỗi  Vietnam Plus
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Theo số liệu của DDC, 3.592 ca “sốt khom lưng” đã được báo cáo trong năm nay và chưa có trường hợp nào tử vong.Theo số liệu của DDC, 3.592 ca “sốt khom lưng” đã được báo cáo trong năm nay và chưa có trường hợp nào tử vong.

Thái Lan tích cực kiểm soát dịch 'sốt khom lưng' lây truyền qua muỗi

Sốt Chikungunya không gây tử vong, nhưng các triệu chứng của bệnh có thể chuyển sang mạn tính, có những trường hợp chuyển thành viêm khớp nặng khiến bệnh nhân không thể đi thẳng được.Sốt Chikungunya không gây tử vong, nhưng các triệu chứng của bệnh có thể chuyển sang mạn tính, có những trường hợp chuyển thành viêm khớp nặng khiến bệnh nhân không thể đi thẳng được.

Thái Lan tích cực kiểm soát dịch 'sốt khom lưng' lây truyền qua muỗi | Sức khỏe | Vietnam+ (VietnamPlus)