1. Đóa hoa vô thường, hồi ký chiến đấu với ung thư vú của người phụ nữ  VnExpress Gia đình
  2. Hồi ký của nhà báo 7 năm sống chung căn bệnh ung thư vú  Zing.vn
  3. Đóa hoa vô thường, hồi ký chiến đấu với ung thư của người phụ nữ  VnExpress
  4. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Bảy năm chiến đấu với ung thư vú của Cẩm Bào (45 tuổi) được tác giả Diệu Thuần, là người ung thư máu, ghi lại thành hồi ký.  - VnExpress Sức KhỏeBảy năm chiến đấu với ung thư vú của Cẩm Bào (45 tuổi) được tác giả Diệu Thuần, là người ung thư máu, ghi lại thành hồi ký.  - VnExpress Sức Khỏe

'Đóa hoa vô thường', hồi ký chiến đấu với ung thư của người phụ nữ - VnExpress Sức Khỏe

Bảy năm chiến đấu với ung thư vú của Cẩm Bào (45 tuổi) được tác giả Diệu Thuần, là người ung thư máu, ghi lại thành hồi ký.  - VnExpress Sức khỏe

Đóa hoa vô thường, hồi ký chiến đấu với ung thư của người phụ nữ - VnExpress Sức khỏe

Bảy năm chiến đấu với ung thư vú của Cẩm Bào (45 tuổi) được tác giả Diệu Thuần, là người ung thư máu, ghi lại thành hồi ký.  - VnExpress Sức KhỏeBảy năm chiến đấu với ung thư vú của Cẩm Bào (45 tuổi) được tác giả Diệu Thuần, là người ung thư máu, ghi lại thành hồi ký.  - VnExpress Sức Khỏe

'Đóa hoa vô thường', hồi ký chiến đấu với ung thư của người phụ nữ - VnExpress Sức Khỏe