1. Dị ứng thuốc cảm sốt, bệnh nhân hôn mê sâu, toàn thân đỏ rực, nguy kịch  Thanh Niên
  2. Tự mua thuốc cảm uống, người đàn ông Campuchia hôn mê, toàn thân đỏ rực  Báo điện tử VTV News - Đài Truyền Hình Việt Nam
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, dị ứng toàn thân đỏ rực sau khi tự mua thuốc cảm sốt về nhà uống.Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, dị ứng toàn thân đỏ rực sau khi tự mua thuốc cảm sốt về nhà uống.

Dị ứng thuốc cảm sốt, bệnh nhân hôn mê sâu, toàn thân đỏ rực, nguy kịch | Sức khỏe | Thanh Niên

Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, dị ứng toàn thân đỏ rực sau khi tự mua thuốc cảm sốt về nhà uống.

Dị ứng thuốc cảm sốt, bệnh nhân hôn mê sâu, toàn thân đỏ rực, nguy kịch | Sức khỏe | Thanh Niên