1. Hệ lụy về phổi từ khói thuốc lá  VnExpress
  2. Tác hại của hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe con người  Tiền Phong
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi... - VnExpress Sức KhỏeHút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi... - VnExpress Sức Khỏe

Hệ lụy về phổi từ khói thuốc lá - VnExpress Sức Khỏe

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi... - VnExpress Sức khỏe

Hệ lụy về phổi từ khói thuốc lá - VnExpress Sức khỏe

TP - Hút thuốc lá thụ động nguy hiểm hơn so với hút thuốc lá chủ động. Hút thuốc lá thụ động có nhiều gấp 3 đến 4 lần chất độc trong mỗi gram các hạt vật chất so với dòng khói chính, và chất độc trong dòng khói phụ cao hơn tổng độc tính của các thành phần. Khói thuốc lá tồn tại ở tất các các khu vực công cộng, những nơi mà không bị cấm hút thuốc, và không có mức an toàn khi tiếp xúc.TP - Hút thuốc lá thụ động nguy hiểm hơn so với hút thuốc lá chủ động. Hút thuốc lá thụ động có nhiều gấp 3 đến 4 lần chất độc trong mỗi gram các hạt vật chất so với dòng khói chính, và chất độc trong dòng khói phụ cao hơn tổng độc tính của các thành phần. Khói thuốc lá tồn tại ở tất các các khu vực công cộng, những nơi mà không bị cấm hút thuốc, và không có mức an toàn khi tiếp xúc.

Tác hại của hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe con người | Sức khỏe | Báo điện tử Tiền Phong