1. Nụ hôn kiểu Pháp có thể làm lây lan bệnh lậu  VnExpress
  2. Cảnh báo: Hôn nhau kiểu này dù rất lãng mạn nhưng có thể khiến bạn lây bệnh lậu ở cổ họng  Báo Gia đình & Xã hội
  3. Nụ hôn kiểu Pháp làm lây lan bệnh lậu  VnExpress Sức khỏe
  4. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Hôn sâu hay còn gọi là "nụ hôn kiểu Pháp" có thể là con đường lây lan bệnh lậu, đặc biệt ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính. - VnExpress Sức KhỏeHôn sâu hay còn gọi là "nụ hôn kiểu Pháp" có thể là con đường lây lan bệnh lậu, đặc biệt ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính. - VnExpress Sức Khỏe

'Nụ hôn kiểu Pháp' có thể làm lây lan bệnh lậu - VnExpress Sức Khỏe

Hôn sâu hay còn gọi là "nụ hôn kiểu Pháp" có thể là con đường lây lan bệnh lậu, đặc biệt ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính. - VnExpress Sức khỏe

Nụ hôn kiểu Pháp có thể làm lây lan bệnh lậu - VnExpress Sức khỏe

Nghiên cứu mới đây lại báo cáo rằng bệnh lậu có thể lây lan chỉ qua con đường... hôn miệng.Nghiên cứu mới đây lại báo cáo rằng bệnh lậu có thể lây lan chỉ qua con đường... hôn miệng.

Cảnh báo: Hôn nhau kiểu này dù rất lãng mạn nhưng có thể khiến bạn lây bệnh lậu ở cổ họng

Hôn sâu hay còn gọi là "nụ hôn kiểu Pháp" có thể là con đường lây lan bệnh lậu, đặc biệt ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính. - VnExpress Sức KhỏeHôn sâu hay còn gọi là "nụ hôn kiểu Pháp" có thể là con đường lây lan bệnh lậu, đặc biệt ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính. - VnExpress Sức Khỏe

'Nụ hôn kiểu Pháp' có thể làm lây lan bệnh lậu - VnExpress Sức Khỏe