1. Ga Nha Trang được đề xuất di dời  VnExpress
  2. Khánh Hòa: Đề xuất di dời ga Nha Trang  CafeLand
  3. Doanh nghiệp đề xuất 'xén đất' ga Nha Trang làm dự án BT  Tiền Phong
  4. Di dời ga Nha Trang: ‘Đất vàng’ lọt vào tay ai?  VietnamFinance
  5. Doanh nghiệp đề xuất di dời ga Nha Trang theo hình thức PPP - Hạ tầng  Báo giao thông
  6. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà ga mới và tuyến đường sắt tránh thành phố Nha Trang để thay thế nhà ga cũ.  - VnExpressNhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà ga mới và tuyến đường sắt tránh thành phố Nha Trang để thay thế nhà ga cũ. 

Ga Nha Trang được đề xuất di dời - VnExpress

Nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà ga mới và tuyến đường sắt tránh thành phố Nha Trang để thay thế nhà ga cũ.  - VnExpress Thời sự

Ga Nha Trang được đề xuất di dời - VnExpress Thời sự

(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Tuấn Dung) vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho phép nghiên cứu đầu tư di dời ga Nha Trang theo hình thức PPP. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, tại sao phải di dời nhà ga này, tại sao phải thực hiện theo mô hình BT, phần “đất vàng” sẽ làm gì, hay lại mọc lên cao ốc?(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Tuấn Dung) vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho phép nghiên cứu đầu tư di dời ga Nha Trang theo hình thức PPP. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, tại sao phải di dời nhà ga này, tại sao phải thực hiện theo mô hình BT, phần “đất vàng” sẽ làm gì, hay lại mọc lên cao ốc?

Di dời ga Nha Trang: ‘Đất vàng’ lọt vào tay ai?

(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Tuấn Dung) vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho phép nghiên cứu đầu tư di dời ga Nha Trang theo hình thức PPP. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, tại sao phải di dời nhà ga này, tại sao phải thực hiện theo mô hình BT, phần “đất vàng” sẽ làm gì, hay lại mọc lên cao ốc?(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Tuấn Dung) vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho phép nghiên cứu đầu tư di dời ga Nha Trang theo hình thức PPP. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, tại sao phải di dời nhà ga này, tại sao phải thực hiện theo mô hình BT, phần “đất vàng” sẽ làm gì, hay lại mọc lên cao ốc?

Di dời ga Nha Trang: ‘Đất vàng’ lọt vào tay ai?

CafeLand - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án tuyến đường sắt tránh thành phố Nha Trang và nhà ga Nha Trang theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) và hoàn vốn bằng quỹ đất của nhà ga hiện tại.CafeLand - Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án tuyến đường sắt tránh thành phố Nha Trang và nhà ga Nha Trang theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) và hoàn vốn bằng quỹ đất của nhà ga hiện tại.

Khánh Hòa: Đề xuất di dời ga Nha Trang - CafeLand.Vn

TPO - Nhà đầu tư đề xuất cải tạo tuyến đường sắt khu vực ga Nha Trang (Khánh Hòa), để thu hẹp diện tích nhà ga từ hơn 14h, xuống còn 10ha, số đất dư ra sẽ đổi cho phần chi phí nhà đầu tư bỏ ra.TPO - Nhà đầu tư đề xuất cải tạo tuyến đường sắt khu vực ga Nha Trang (Khánh Hòa), để thu hẹp diện tích nhà ga từ hơn 14h, xuống còn 10ha, số đất dư ra sẽ đổi cho phần chi phí nhà đầu tư bỏ ra.

Doanh nghiệp đề xuất 'xén đất' ga Nha Trang làm dự án BT | Kinh tế | Báo điện tử Tiền Phong

“Longtime Chicago sports commentator Chet Coppock has died at the age of 70 after a car accident in Georgia, per a Facebook post by his daughter. Was considered an innovator in his work in Chicago and elsewhere on television and radio. @WGNNews”

Larry Hawley on Twitter: "Longtime Chicago sports commentator Chet Coppock has died at the age of 70 after a car accident in Georgia, per a Facebook post by his daughter. Was considered an innovator in his work in Chicago and elsewhere on television and radio. @WGNNews… https://t.co/FVMBietVur"