1. Trưởng phòng “mày tao“ với dân bị đề nghị khiển trách: UBKT thị xã nói gì? - Tin tức trong ngày  Tin tức 24h
  2. Thời sự  Infonet
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Hội đồng kỷ luật thị xã Gia Nghĩa giới thiệu kỷ luật bà Hệ bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, lãnh đạo UBKT của thị xã này cho hay, sẽ xem xét xử lý và tiếp tục giới thiệu để xử lý thêm với trường hợp này.-Tin tức trong ngàyHội đồng kỷ luật thị xã Gia Nghĩa giới thiệu kỷ luật bà Hệ bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, lãnh đạo UBKT của thị xã này cho hay, sẽ xem xét xử lý và tiếp tục giới thiệu để xử lý thêm với trường hợp này.-Tin tức trong ngày

Hội đồng kỷ luật thị xã Gia Nghĩa giới thiệu kỷ luật bà Hệ bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, lãnh đạo UBKT của thị xã này cho hay, sẽ xem xét xử lý và tiếp tục giới thiệu để xử lý thêm với trường hợp này.Hội đồng kỷ luật thị xã Gia Nghĩa giới thiệu kỷ luật bà Hệ bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, lãnh đạo UBKT của thị xã này cho hay, sẽ xem xét xử lý và tiếp tục giới thiệu để xử lý thêm với trường hợp này.

Thời sự - Infonet