1. Sắp hết thời sống ảo trên Instagram  VnExpress Gia đình
  2. Instagram sắp bỏ đếm Like trên post, chỉ chủ nhân mới xem được tổng lượt Like của mình?  Kênh 14
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Instagram có thể không hiển thị tổng số lượt thích trong các bài đăng vì cho rằng chỉ số này không quan trọng với người dùng. - SohoaInstagram có thể không hiển thị tổng số lượt thích trong các bài đăng vì cho rằng chỉ số này không quan trọng với người dùng.

Không hiển thị tổng số lượt thích, người dùng sắp hết thời 'sống ảo' trên Instagram - VnExpress Số Hóa

Instagram có thể không hiển thị tổng số lượt thích trong các bài đăng vì cho rằng chỉ số này không quan trọng với người dùng. - VnExpress Số hóa

Sắp hết thời sống ảo trên Instagram - VnExpress Số hóa

Một dấu hiệu update mới vừa được tìm ra đang gây xôn xao cho cộng đồng Instagram.Một dấu hiệu update mới vừa được tìm ra đang gây xôn xao cho cộng đồng Instagram.

Instagram sắp bỏ đếm Like trên post, chỉ chủ nhân mới xem được tổng lượt Like của mình?