1. Một xã ở Nghệ An gần 50 năm không nuôi chó  VnExpress
  2. Khi bị chó cắn, bạn cần thực hiện ngay những việc sau để tránh nguy hiểm tính mạng  VTC News
  3. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Năm 1964, hương ước của làng được bổ sung thêm mục "toàn dân không nuôi chó" và đến năm 2011, một số hộ mới nuôi trở lại. - VnExpressNăm 1964, hương ước của làng được bổ sung thêm mục "toàn dân không nuôi chó" và đến năm 2011, một số hộ mới nuôi trở lại.

Một xã ở Nghệ An gần 50 năm không nuôi chó - VnExpress

Năm 1964, hương ước của làng được bổ sung thêm mục "toàn dân không nuôi chó" và đến năm 2011, một số hộ mới nuôi trở lại. - VnExpress Thời sự

Một xã ở Nghệ An gần 50 năm không nuôi chó - VnExpress Thời sự

Chỉ cần thực hiện tốt bước đầu tiên là sơ cứu, vệ sinh vết thương, người bị chó cắn sẽ giảm được 50 nguy cơ nhiễm bệnh dại từ động vật.Chỉ cần thực hiện tốt bước đầu tiên là sơ cứu, vệ sinh vết thương, người bị chó cắn sẽ giảm được 50% nguy cơ nhiễm bệnh dại từ động vật.

Khi bị chó cắn, bạn cần thực hiện ngay những việc sau để tránh nguy hiểm tính mạng - VTC News