1. Ảnh "kinh dị": Hàng trăm trứng sán dây trong não và cơ thể bệnh nhân  aFamily
  2. Trứng sán ký sinh dày đặc trong cơ thể người đàn ông  VnExpress Gia đình
  3. Sán làm tổ chi chít trong cơ thể người đàn ông 74 tuổi  VTC News
  4. Xem thông tin toàn cảnh trên Google Tin tức
Bệnh nhân 74 tuổi ở Đài Loan nhập viện trong tình trạng mất trí nhớ, thể trạng yếu, đi lại khó khăn. - VnExpress Sức KhỏeBệnh nhân 74 tuổi ở Đài Loan nhập viện trong tình trạng mất trí nhớ, thể trạng yếu, đi lại khó khăn. - VnExpress Sức Khỏe

Trứng sán ký sinh dày đặc trong cơ thể người đàn ông - VnExpress Sức Khỏe

Bệnh nhân 74 tuổi ở Đài Loan nhập viện trong tình trạng mất trí nhớ, thể trạng yếu, đi lại khó khăn. - VnExpress Sức khỏe

Trứng sán ký sinh dày đặc trong cơ thể người đàn ông - VnExpress Sức khỏe

Quá nhiều trứng sán trong người khiến não của người đàn ông bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng mất trí nhớ và đi lại khó khăn.Quá nhiều trứng sán trong người khiến não của người đàn ông bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng mất trí nhớ và đi lại khó khăn.

Sán làm tổ chi chít trong cơ thể người đàn ông 74 tuổi - VTC News

Quá nhiều trứng sán trong người khiến não của người đàn ông bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng mất trí nhớ và đi lại khó khăn.Quá nhiều trứng sán trong người khiến não của người đàn ông bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng mất trí nhớ và đi lại khó khăn.

Sán làm tổ chi chít trong cơ thể người đàn ông 74 tuổi

Trong các hình chụp siêu âm, X-quang, có thể nhận ra vô số trứng sán dây (sán xơ mít) cư trú trong cơ thể người đàn ông. Bệnh nhân này đặc biệt thích ăn 2 loại thịt.Trong các hình chụp siêu âm, X-quang, có thể nhận ra vô số trứng sán dây (sán xơ mít) cư trú trong cơ thể người đàn ông. Bệnh nhân này đặc biệt thích ăn 2 loại thịt.